Say it! Sing it! Shout it! Free speech for all
Musik og ytringsfrihed
Gode nyheder
Kæmp for ytringsfrihed
Links

Say it! Sing it! Shout it! Free Speech for All

"Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser"
 
Sådan står der i artikel 19 i FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne.

I Danmark tager vi nærmest ytringsfriheden for givet. I hvert fald dukker emnet næsten udelukkende op i forbindelse med den såkaldte "racisme-paragraf".
Hvorvidt racisme-paragraffen er en trussel imod ytringsfriheden i Danmark kan der være delte meninger om – også inden for Amnesty. Organisationen har imidlertid besluttet ikke at arbejde for talsmænd for et nationalt, racemæssigt eller religiøst had – udover at Amnesty selvfølgelig mener, at alle har ret til en retfærdig retssag. Og her er der desværre nok at arbejde for. 

Mange lande har særlige love, der tilsidesætter ytringsfriheden. Det kan de blandt andet gøre under dække af, at ytringerne afslører statslige hemmeligheder eller med henvisning til at de kan virke skadelige på nationen. Ofte undlader myndighederne at argumentere for eller påvise, hvordan den anklagedes ytringer har truet landets sikkerhed eller skadet nationen. Disse begreber bliver gerne tolket så bredt, at man i princippet kan fængsles for at sige næsten hvad som helst, som ikke falder i myndighedernes smag. Dermed står den enkelte borger magtesløs over for myndighedernes anklager.

Nedenfor kan du se et par aktuelle eksempler på krænkelse af ytringsfriheden. Du kan også hjælpe - se hvad du kan gøre efter beskrivelserne.

 

 

 


Kina: Indlagt på grund af overbevisning
I 1992 bestemte Wang Wanxing sig for at brede et stort banner ud på Den Himmelske Freds Plads i Beijing i Kina for at mindes demonstrationen for demokrati to år tidligere.

Wang Wanxing blev tvangsindlagt på Ankang psykiatriske hospital i Beijing. Hans kone fik at vide, at han lider af ”politisk monomani” - politiske tvangstanker. Det er et begreb, som ikke eksisterer inden for videnskabelig psykologi.

Efter syv år blev Wang Wanxing i 1999 løsladt fra hospitalet for at blive stillet for retten. Da retssagen var overstået, bad Wang Wanxing myndighederne om lov til at afholde et pressemøde, hvor han ville fortælle om sit ophold på hospitalet.

En uge efter at menneskeretsaktivisten Wanxing havde forelagt myndighederne sin plan om at afholde et pressemøde, blev han hentet med magt fra sit hjem. Otte mænd eskorterede Wang Wangxing tilbage til Ankang psykiatriske hospital. Ingen har hørt fra ham siden.
 
Du kan hjælpe Wang ved at skrive et appel-brev til borgmesteren i Beijing. 
Hent brevet her


Wang Wanxing


Gode nyheder!

Le Chi Quang løsladt
Amnesty in Concert aktionerede - sammen med menneskerettighedsaktivister i det meste af verden - for løsladelse af Le Chi Quang i Vietnam. Han var blevet idømt 4 års fængsel efter at være blevet ”taget på fersk gerning" i at sende e-mails til udlandet. Han blev også anklaget for at have skrevet kritiske artikler om menneskerettigheder, demokrati og udenrigspolitik.

I juni blev Le Chi Quang løsladt efter 2 år i fængsel. Han lider af en kronisk nyresygdom og hans helbred er blevet forværret i fængslet. Amnesty håber, at han nu kan få den lægehjælp, han behøver.

En stor tak til alle, som deltog i aktionen!


Le Chi Quang, Vietnam

Musik og ytringsfrihed

Danske musikere bruger dagligt deres ytringsfrihed, noget som ikke er muligt for musikere i alle dele af verden. Musikalske ytringer er i særlig grad egnet til at påvirke menneskers sind. Stærke meninger kombineret med musikkens stærke påvirkningskraft har fået mange regimer til at indføre censur over for både musikere og somme tider overfor en hel musikgenre.

  • I Algeriet er det sket, at musikere har fået halsen skåret over for at have produceret såkaldt "rai”-musik, en genre kendt for dens stærke meningsytringer.

  • Den populære libanesiske musiker, Marcel Khalife, blev stillet for retten anklaget for blasfemi, fordi han i en af sine sange benytter et vers fra Koranen.

  • I Pakistans nordligste provins har myndighederne indført et generelt forbud imod musik på offentlige steder, de har lukket musik-butikker og brændt cd'er og kassettebånd.

Amnesty in Concert er en højlydt markering af ytringsfriheden – gennem musik og andre kunstneriske udtryksformer.

Med Amnesty in Concert har vi fået en mulighed for at sige, synge, ja råbe det ud: Ytringsfrihed for alle!


Kæmp for ytringsfrihed!

Amnesty International vil bruge sin stemme for de tavse fanger verden over, som ikke længere selv kan ytre sig.

Mange tusinde personlige breve bliver sendt til regeringer og myndigheder, hver gang Amnesty går ind i en sag. Og det nytter: Erfaringen viser, at i hver tredie  sag, hvor Amnesty aktionerer, sker der en udvikling i sagen til det bedre – løsladelser, mere retfærdige retssager, bedre forhold i fængslet osv.
 
Du kan arbejde for større ytringsfrihed ved at deltage i appel-sagerne her på siden. Og du kan finde flere aktioner for ytringsfrihed og for menneskerettigheder generelt på: 
www.amnesty.dk og www.amnesty.org

Tak for din hjælp!


Links

Hvis du vil vide mere, kan du bl.a. finde flere informationer hos disse organisationer, som arbejder for ytringsfrihed:

Article 19
Beacon for Freedom of Expression
Dansk PEN

Digital rights

Freemuse
Index on Censorship