Skriv til Amnesty in Concert

Har du gode ideer til Amnesty in Concert, vil du vide mere om os eller vil du være 
frivillig i Amnesty in Concert, så send en mail til os. 
Adressen er:
kontakt@amnestyinconcert.dk