Læs om:
Amnesty in Concert

Amnesty International på verdensplan


Amnesty in Concert


Formålet med Amnesty in Concert er at skabe opmærksomhed om Amnesty International og menneskerettighederne i almindelighed og ikke mindst ytringsfrihed, som er vores faste tema for arrangementerne.

Vi vil skabe koncerter, der opleves positivt af alle - kunstnere, frivillige og publikum. Midlerne er helhed og kvalitet. Der er kvalitet i hele koncertprogrammet, det er i realiteten ikke blot er en koncert men en helhedsoplevelse af musik, alvor og underholdning, lyd og lys. Vores valg af sponsorer er ikke tilfældigt - det er firmaer, der står for kvalitet, blandt andet inden for økologiske produkter.

Amnesty in Concert er et koncertkoncept, der så dagens lys i Store Vega den 7. september 2002. Siden da har vi arrangeret en række koncerter for ytringsfrihed.
Du kan læse om vores tidligere arrangementer her


Folkene bag

Det er både medlemmer af Amnesty International og ikke-medlemmer, der står bag Amnesty in Concert. Ideen opstod i Farum, men Amnesty in Concert arbejder flere andre steder - København, Albertslund, Gentofte - ja, hvor som helst, vi kan stå bag eller samarbejde om en koncert!

I alt 14 mennesker står bag dette arbejde - hjulpet af mange flere....

Personerne bag Amnesty in Concert er:

Marion Asmussen, fundraising officer
Lin Solvang, event officer
Gitte Nielsen, communications officer
Hanne Lind, communications officer
Jakob Ingvorsen, design officer
Elisabeth Hamerik Schwarz, music officer
Maria Lindemann music officer
Sidse Jeppesen, music officer
Sigrid Kristiansen, music officer
Danjal Danjalsson, venue officer
Frederik Bagger, stage manager
Rita Steen Knudsen, financial manager
Morten Hyllegaard, assistant production manager
Peter Wallengren, production manager    


Ideen opstod i Farum


Ideen til Amnesty in Concert opstod i den lokale Amnesty-gruppe i Farum.
Gruppen har gennem årene arbejdet mere og mere med store arrangementer. I 2001 stod gruppen fx bag en høring om dødsstraf skabte landsdækkende opmærksomhed om det alvorlige emne. Gruppen har også gennem alle årene gjort en stor indsats for at gøre organisationen kendt i det lokale miljø. Det er lykkedes!

Amnesty International i Farum er således stolt af at kunne præsentere Amnesty in Concert. Du kan læse mere om Farum-gruppens aktiviteter på www.amnestyfarumbirkerod.dkAmnesty International på verdensplan

Amnesty International arbejder for det enkelte menneskes rettigheder. For lige meget, hvad man mener eller har gjort sig skyldig i, har man rettigheder. Disse rettigheder står sort på hvidt i FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne.

Amnestys vision er en verden, hvor alle menneskerettigheder gælder for hvert enkelt menneske. For at opfylde denne vision er det Amnestys opgave at efterforske, informere og aktionere hurtigt og effektivt med det formål at forebygge og standse alle grove krænkelser.

Det begyndte med samvittighedsfanger og politiske fanger. Så kom tortur og dødsstraf til. Amnesty International har løbende påtaget sig nye opgaver, når menneskers rettigheder kom under pres. I dag arbejder Amnesty International mod alle grove krænkelser af menneskerettighederne med udgangspunkt i syv prioriterede områder:

 • Bekæmpe diskrimination
  Fattige, homoseksuelle, aidsramte, sigøjnere - verden over får mennesker og grupper systematisk krænket deres rettigheder, alene på grund af hvem de er og hvad de tror på. Ofrene umenneskeliggøres og er sårbare over for forfølgelse, vold og tortur. Amnesty arbejder for at bekæmpe diskrimination, uanset hvem den går ud over.

 • Kræve retfærdighed og bekæmpe straffrihed
  Amnesty arbejder for, at alle regeringer sikrer retfærdige retssystemer og respekterer internationale menneskerettighedstraktater og at de, der begår overgrebene bliver retsforfulgt og straffet.

 • Forsvare alle menneskers fysiske og psykiske integritet
  Tortur og dødsstraf er nogle af de overgreb, som Amnesty arbejder for at afskaffe. Amnesty har konstateret tortur i 132 lande og 63 lande anvender dødsdomme. 

 • Beskytte menneskerettighederne under væbnede konflikter
  Sult, lemlæstelse og død er resultatet af de mange væbnede konflikter, som raser rundt om i verden. Hvert år bliver omkring en halv million mænd, kvinder og børn dræbt som følge af væbnet vold og konflikter. Amnesty arbejder for at beskytte civilbefolkningen i væbnede konflikter.

 • Styrke menneskerettighederne for flygtninge og indvandrere
  Hver dag tvinges mennesker til at forlade deres hjem, fordi de frygter for deres liv. FN regner med, at mindst 14 millioner mennesker er på flugt fra deres land og 23 millioner er flygtninge i deres eget land. Amnesty arbejder for at beskytte flygtninge og sikre, at flygtninge og indvandrere kan leve i sikkerhed og med de samme rettigheder som alle andre i de lande, hvor de begynder et nyt liv.

 • Kæmpe for kvinders og pigers rettigheder
  Hver tredie kvinde i verden udsættes for vold en gang i sit liv. Amnesty arbejder for, at regeringer verden over tager ansvar for at beskytte kvinder mod vold, voldtægt, omskæring, æresdrab og andre grove overgreb.

 • Fremme økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
  Retten til mad og retten til uddannelse er eksempler på økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Amnesty arbejder for at fremme de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder dér, hvor de kan hjælpe med at forebygge grove krænkelser af menneskerettighederne.
Amnesty blev stiftet i 1961 af den britiske advokat Peter Benenson. I dag har Amnesty 1,8 millioner medlemmer og støtter i 150 lande og titusindvis af lokale Amnesty-grupper og netværk. 

Dansk afdeling blev stiftet i 1964 og tæller i dag flere end 62.000 medlemmer og støtter.

Organisationens knudepunkt er det Internationale Sekretariat i London, hvor 500 ansatte og frivillige arbejder med blandt andet indsamling, bearbejdning og videreformidling af oplysninger om menneskerettighedssituationen rundt om i verden. Alle oplysninger sammenlignes og dobbeltcheckes, indtil der er dannet et troværdigt billede af, hvad der er sket.


Amnesty International arbejder uafhængigt af regeringer, ideologier, religioner og økonomiske interesser. Organisationen finansieres af medlemskontingenter, private bidrag, gaver, arv og fonde.


Du kan læse mere om Amnestys aktiviteter på www.amnesty.dk og
www.amnesty.org